[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Teater |

Teater

Peter komponerar musik till teaterföreställningar, filmer av alla slag, radioberättelser och poesiuppläsningar, konstutställningar och museé-miljöer.

Han arbetar både som konsult vad det gäller musik och ljud och som kompositör av musik och ljud. Han arbetar både med musik för musiker och inspelad musik i egen studio.

Han har hittills gjort musik till 54 teateruppsättningar och 28 filmer i Sverige och Norge.

Och dessutom en mängd radioprogram och bland övriga koncept kan nämnas världsutställningen i Sevilla Spanien 1994 samt Konstutställningen Nåd på Arbetets Museum i Norrköping 1995.

Han har bland annat gjort musik till filmerna; Vingar av glas av Reza Bager, Den andra stranden av Mikael Wiström, Guldgatan av Knutte Wester och Snålast i Småland av Rune Johansson.

Bland de teatrar han arbetat med kan nämnas Byteatern, Teater Pero, Martin Mutter, Dalateatern, Västerbottensteatern, Kungliga Dramatiska teatern, Riksteatern, 4e teatern, Jordcirkus, Uppsala Stadsteater, Figurteatret, Västerbottensteatern och Profilteatern.

Han arbetar både med ljuddesign, musikregi, instudering av sångmaterial, kapellmästare och ljudkonsult.

 

Kommentera