[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Manus |

Manus

Peter Bryngelsson skriver mest om ämnen relaterade till musik eller ljud för tidningar som Dagens Nyheter, Aftonbladet, Tidningen hjärnstorm, Nutida Musik, Västerbottens-Kuriren etc.

Peter har också skrivit manus för film och teater varav ett blivit färdig film ; Lindansare 2007 som nominerades för bästa Nordiska kortfilm vid Göteborgs Filmfestival 2007 och som sänts i TV ett flertal gånger .Peter Regisserade också filmen.

Kommentera