Dronbanken

Dronbanken är ett ljudarkiv med 147 olika musikaliska ljudbakgrunder som passar perfekt i film, teater och olika miljöer som behöver en musikalisk kuliss men inte en komplex komposition. De här ljuden består ofta av ett enda ljud i en tonart och utan melodi, rytm eller harmonisk progression. Ljuden är uppdelade i olika rubriker med hänsyftning till ljudkälla och klangfärg som Stråkar, brus, sus, moog, ebow, röst, etc.

Ljuden går utmärkt att foga ihop och addera efter eget kynne och passar dessutom utmärkt om man gjort en musikalisk komposition och ändå tycker att det fattas något.

Vindljuden är värda ett speciellt kapitel då de använts i filmer som Compadre av Mikael Wiström, Guldgatan av Knutte Wester. Realistiska vindljud är svåra att spela in och Dronbankens vindar är artificiella i den mån att de är gjorda med munnen eller Moog Synt vilket tillåter den poetiska färgning fantasin ofta utrustar vind med.

Ljuden köps styckevis eller som helt paket.

Kommentera