Böcker

• Filmmusik, det komponerade miraklet.
Bra musik skiljer sig markant från bra filmmusik på så vis att bra musik ska fånga vår uppmärksamhet medan bra filmmusik ofta inte ska göra det. Musiken i film ska vara så transparent att dialog och andra ljud kan tränga igenom.
ISBN: 978-91-47-07746-5 Utgivningsår: 2006, Upplaga: 1 Omfång: 144 sidor.
• Skriven men ännu opublicerad bok om Musik och Tortyr; Torterad till den ljuvaste musik
° Tystnader. En bok om Ljud och Tystnad. Utgiven på Gidlunds Bokförlag 2013.

° Dagarnas Skum. En bok om en låt och en tid. Gruppen Ragnaröks mest kända låt. Utgiven som E-bok på Ragnaröks hemsida, www.ragnarokprogg.se

° Filmmusik, det komponerade miraklet, Version 2.0. En ny bok om Filmmusik där den gamla boken ingår i redigerad version. Utgiven på Gidlunds Bokförlag 2015

° Musik och Krig. Ännu outgiven bok om musikens roll i krigshandlingar från stenålder fram till idag.

Beställ nu genom Peter Bryngelsson Tel. 070/8783712 eller maila: peter.bryngelsson@telia.com

Kommentera